Každý rok naše škola pořádá v rámci výuky němčiny adventní exkurze do německy mluvicích zemí. 

Naposledy jsme navštívili Drážďany v prosinci 2019. 

Odkaz na fotografie

Odkaz na článek o exkurzi